Back to All Events

PASSING THROUGH


KuuB Utrecht

PASSING THROUGH

KuuB, Utrecht, mei/juni 2018

 

Tell the people that you saw me passing through.

Leonard Cohen

 

Deelnemende kunstenaars:

Paul Corvers

René Korten

Gabrielle van de Laak

Rudy Lanjouw

Margriet Luyten

 

Een tentoonstelling met kunstenaars die werk maken in het overgangsgebied van landschap en abstractie. Die persoonlijke werelden creëren, allemaal op hun eigen manier, maar allen gevoed door landschapservaringen en een besef van tijd en plaats.  Ze weten dat perspectieven verschuiven, dat ze passanten zijn.

We komen ergens aan, we verblijven er, we verbinden ons, laten sporen na en we vertrekken.

 

De titel van het project is ontleend aan het nummer Passing Through van Leonard Cohen (die november vorig jaar overleden is).

 

 

 

 

Gabrielle van de Laak maakt schilderijen en aquarellen. De verschillende materialen die ze gebruikt ziet ze als metafoor voor de vele aspecten van de menselijke natuur. Vaak put ze uit haar directe omgeving, ze woont in de uiterwaarden van De Waal. Maar uiteindelijk draait het om ruimte, licht en kleur.

 

Margriet Luyten maakt wandkleden van landschappen, gebruikmakend van fotografie en digitale weeftechnieken. Daar voegt ze handgeborduurde dichtregels aan toe, zodat het geheel poëtische en historische lading krijgt.

 

 

 

 

Rudy Lanjouw maakt abstracte werken op doek en papier. Zijn oudere werk is gebaseerd op archeologische vondsten in zijn directe omgeving, het nieuwere werk gaat over schriftuur, verbindingen en relaties. Zijn werk heeft een volledig eigen toonzetting, het accent ligt op het gelaagde ritme.

 

De schilderijen van René Korten groeien als in een chemische reactie van actie en reactie. Ze gaan over de confrontatie van cultuur en natuur, verstand en intuïtie, over de noodzakelijke wisselwerking tussen landschappelijke voorstelling en schilderkunstige constructie.

 

 

 

 

Voor Paul Corvers is het landschap en vooral zijn persoonlijke beleving daarvan, uitgangspunt voor een mentale zoektocht die zich vertaalt in verf op doek en paneel. Soms laat het landschappelijke zich nog duidelijk herkennen, in andere werken lijken de eisen die de schilderkunstige middelen stellen de artistieke keuzes te dicteren.

 

 

 

Met vriendelijke groet,

Paul Corvers / René Korten

 

 

 

IMG_5684.jpg